Jak wybrać program outplacementu

Pan Ehrenberg jest dyrektorem ds. personalnych w przedsiębiorstwie tekstylnym średniej wielkości i ma w tej chwili spory problem – zarząd koncernu zadecydował o zredukowaniu liczby pracowników z 85 do 35. Przygotowano plan socjalny, uwzględniając w nim również przeprowadzenie programu outplacementu grupowego. Kierownictwo przedsiębiorstwa i rada pracownicza już naciskają na pana Ehrenberga, bo chciałyby zapoznać się z koncepcją takiego programu. Przed dyrektorem leży stos broszur wydanych na błyszczącym papierze. Otrzymał je od konsultantów ds. outplacementu, którzy zgłosili się do niego już w dniu opublikowania w gazecie notki o planowanej redukcji zatrudnienia. Chcąc dokonać przemyślanego wyboru doradców, dyrektor zastanawia się nad wieloma sprawami:

– Jak powinien wyglądać program outplacementu grupowego? – Kto powinien się zająć przeprowadzeniem go – doradcy zewnętrzni czy trenerzy z działu szkoleń?

D Jakie należy przyjąć kryteria doboru w wypadku zatrudnienia doradców zewnętrznych? Kto płaci za usługi związane z programem outplacementu grupowego? – Gdzie i kiedy powinien zostać przeprowadzony?

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>