Jak powinna być wyposażona sala szkoleniowa

W pomieszczeniu szkoleniowym lub w jego pobliżu powinna znajdować się kserokopiarka. Jest ona potrzebna, ponieważ wszystkie dokumenty uczestników są podczas zajęć kopiowane na folie, aby można je było wspólnie omawiać i pracować nad nimi. Dobrze, jeśli jest także dostępny komputer podłączony do Internetu, a także pewna liczba dzienników z ubiegłego tygodnia z ofertami pracy i leksykony branżowe. Przede wszystkim jednak należy zadbać o miłą, przyjazną atmosferę.

Czy potrzebna jest zgoda przełożonego na uczestnictwo w szkoleniu. Można spotkać się z różnymi opiniami na temat tego, czy przełożony powinien udzielać zgody na uczestnictwo pracownika w programie out- plecementu. Kwestię tę należy uregulować w całym przedsiębiorstwie, ustalając, czy przełożony ma wyrażać zgodę na uczestnictwo w szkoleniu, czy też wystarczy go tylko o tym poinformować. Po wręczeniu wypowiedzeń przełożeni będą zapewne swobodnie podchodzić do tej sprawy. Inaczej jest, jeśli pracownicy jeszcze nie otrzymali wypowiedzeń, a dopiero zapadła decyzja o redukcji personelu. Dyrektorzy działów zasadniczo popierają taką decyzję, często jednak nie zgadzają się z nią w odniesieniu do własnego działu. W praktyce oznacza to, że w hierarchicznie zorganizowanych działach pracownicy chcący uczestniczyć w programie outplace- mentu nie zawsze otrzymają zgodę przełożonych. W niektórych działach wyrażeniu zgody na udział w szkoleniu towarzyszyć może aluzja, że niebawem będzie sporządzana lista tych osób, które będą potrzebne w firmie również w następnych latach. Takim reakcjom nie da się zapobiec, lecz jednoznaczne określenie warunków uczestnictwa w szkoleniu (np. za pomocą dostępnego dla wszystkich okólnika) pomaga pracownikom w podobnej sytuacji. Reakcje takie dowodzą, jak ważną rzeczą w organizacji programu outplacementu jest pozyskanie przychylności dyrektorów działów za pomocą marketingu wewnętrznego .

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>