Jak postępować podczas rozmowy kontaktowej

Podczas rozmowy pani Siebert zadaje przygotowane uprzednio pytania. Trzeba zwrócić uwagę, by zadawać konkretne pytania, na które rozmówca może bez trudu odpowiedzieć. Nie należy nigdy zadawać pytań w rodzaju: „Co pańskim zdaniem powinienem robić?” albo „Sądzi pani, że mogłabym być dobrą konsultantką ds. ochrony środowiska?”. Dlaczego nowo poznana osoba miałaby się interesować panią Siebert? Nie zna jej i dlatego też nie ma żadnego powodu, by zastanawiać się nad tym, w jakich branżach pani Siebert mogłaby pracować . Na ogólne pytania dotyczące doradztwa w zakresie ochrony środowiska fachowiec zwykle odpowiada chętnie i wyczerpująco, nie odbiera przy tym spotkania z panią Siebert jako uciążliwości, zwłaszcza jeżeli dzięki odpowiedniemu przygotowaniu jest ona w stanie podtrzymywać rozmowę za pomocą przemyślanych pytań. Rezultatem każdej rozmowy kontaktowej powinny być nie tylko uzyskane informacje oraz wywarcie dobrego wrażenia, ale także numer telefonu do innej osoby, z którą można by porozmawiać. Pani Siebert może pytać o kolejną osobę z branży ochrony środowiska, może również pokazać przygotowaną listę około dziesięciu firm doradczych i spytać, czy rozmówca nie zna tam przypadkiem kogoś, z kim można by porozmawiać. Doświadczenie uczy, że zawsze ktoś taki się znajdzie.

Jakie korzyści daje rozmowa kontaktowa. Pani Siebert zdobyła wiele informacji o sytuacji w branży doradczej zaj-mującej się ochroną środowiska. Jeżeli zebrałaby informacje tylko od jednej osoby, nie potrafiłaby ocenić, czy nie ma do czynienia wyłącznie z su-biektywną opinią. Im więcej zatem rozmów przeprowadzi, tym pełniejszy obraz rynku uzyska. Innym efektem opisanej metody jest to, że pani Siebert po każdej rozmowie wie coraz więcej o interesującej ją dziedzinie. Podczas kolejnych spotkań zachowuje się więc z coraz większą pewnością. Sprawia zatem wrażenie kompetentnej osoby, dzięki czemu jej rozmówca może stać się propagatorem jej sprawy. Rozmowy kontaktowe mogą się jednak skończyć inaczej. Być może pani Siebert uzna w ich wyniku, że rzeczywiście nie ma żadnych szans w tej branży, lub stwierdzi, że panujące w niej warunki nie odpowiadają jej oczekiwaniom. Może wówczas zrezy-gnować z celu, jakim jest doradztwo w zakresie ochrony środowiska, i opra-cować nowy plan działania. Nie straciła jednak czasu. Wie już, na czym stoi, a przede wszystkim zyskała nowe kontakty, które dopomogą przy-padkowi i doprowadzą ją do nowego miejsca pracy.

Ta bardzo czasochłonna forma zdobywania informacji i zbliżania się do nowego celu zawodowego jest przez wielu klientów uznawana za zbyt męczącą. Zwłaszcza w początkowej fazie poszukiwań pracy bardzo jej nie lubią. Ogromnej cierpliwości wymaga ode mnie stałe powtarzanie klientom, by dbali o nawiązywanie kontaktów i przygotowywali się do każdego spotkania.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>