Jak po otrzymaniu wypowiedzenia zachowywać się wobec przedsiębiorstwa

Osoby, które odchodzą z firmy, powinny pożegnać się z przedsiębiorstwem, kolegami i partnerami handlowymi. Klienci, a zwłaszcza członkowie kadry kierowniczej, mają jednak w tej sytuacji skłonność do „znikania” z firmy. Nie jest to dla nich dobre – myśl, że z dnia na dzień przestali istnieć dla ludzi, z którymi często pracowali całe lata, powoduje rozgoryczenie. Utrudnia to również byłym kolegom czy współpracownikom nawiązanie z nimi kontaktu. A właśnie te kontakty mogą klientowi pomóc w poszukiwaniu pracy, a także okazać się dla niego cenne z psychologicznego punktu widzenia. Niedobrze, gdy osoby nadal pracujące w firmie nie wiedzą, jak mają się zachować w stosunku do zwolnionego kolegi. Może to wywołać u nich poczucie winy, że nie spotkał ich podobny los, a mogą też uznać, że skoro menedżer nie pojawia się już w przedsiębiorstwie, to w jakiejś mierze przyznaje się do błędu. Mogą też mieć trudności z mówieniem o swych byłych kolegach lub przełożonych w przedsiębiorstwie i poza nim.

Oficjalne pożegnania są rytuałem, który wszystkim zaangażowanym w proces redukcji personelu umożliwia zachowanie twarzy. Z inicjatywą zorganizowania tej ceremonii musi często wystąpić główny zainteresowa-ny, choćby było to dla niego wyjątkowo trudne . Dobrą okazją do poże-gnania się w większym gronie jest udział w letnich imprezach, spotkaniach bożonarodzeniowych bądź innych uroczystościach, w których uczestniczy duża liczba pracowników. To samo dotyczy pożegnania z by-

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>