Jak klient powinien się zaprezentować

W fazie poszukiwania zatrudnienia zarówno postawa pana Kramera, jak i zachowanie pani Ehrenfeld nie są najlepsze. Ponieważ podczas rozmów kwalifikacyjnych klienci będą musieli odpowiadać na wiele pytań, powinni rozwinąć swoje umiejętności komunikacyjne. Nie mogą wprawdzie i nie powinni starać się zmieniać swojej osobowości, muszą jednak nauczyć się tale precyzyjnie odpowiadać na pytania o swoje doświadczenia zawodowe, aby rozmówca szybko się zorientował, z jakimi zadaniami klient dobrze sobie radzi i jakim jest człowiekiem. Menedżerowie wychodzą często z założenia, że pracodawcy wystarczą informacje o przedsiębiorstwie, w którym pracowali, pełnionej funkcji i zakresie ich odpowiedzialności. Również pracownicy innych szczebli hierarchii służbowej mają przeważnie trudności z przedstawieniem swego zakresu zadań, ponieważ w ich rozumieniu nie są one „tak naprawdę ważne” albo też nie są „ni-czym szczególnym”.

Negatywny wpływ na kształt ustnej prezentacji klienta ma często jego obawa, że straci twarz, przedstawiając powody rozstania się z ostatnim pracodawcą. Ponieważ po zwolnieniu z pracy cierpi miłość własna klienta, przygotowana przez niego prezentacja waha się między próbami usprawiedliwienia się a obwinianiem siebie. Menedżerom dodatkową trudność sprawia nierzadko to, że pamiętają, jak często w przeszłości sami krytycz nie oceniali kandydatów. Ponadto prawie wszyscy mają problemy z przej-rzystą i zwięzłą charakterystyką własnych osiągnięć i umiejętności zawodowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>