Jak dobrać uczestników szkoleń

Z zasady doradzam tworzenie stosunkowo jednorodnych grup podobne kwalifikacje, doświadczenie zawodowe i ta sama grupa wiekowa ułatwiają dopasowanie tematyki i metodyki szkolenia do jego uczestników. Jeżeli program outplacementu realizuje się tylko dla jednego działu, części zakładu lub średniej wielkości przedsiębiorstwa, zorganizowanie jednorodnych grup jest trudne ze względu na małą liczbę pracowników. W takich wypadkach w naszej firmie proponujemy rozwiązanie pośrednie między outplacementem indywidualnym a grupowym, czyli oferowanie zarówno porad grupowych, jak i dyżurów konsultantów lub „gorącej linii” mających charakter porad indywidualnych.

Trzeba też tak organizować grupy, aby w tym samym szkoleniu nie brali udziału przełożeni i ich bezpośredni podwładni.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>