Jak długo powinien trwać program outplacementu

Najlepszym rozwiązaniem jest dostosowanie czasu trwania programu outplacementu do kwalifikacji uczestników i ich miejsca w hierarchii zawodowej. Z mojego doświadczenia wynika, że podczas szkolenia trwającego od trzech do pięciu dni pracownicy z wyższym wykształceniem oraz ci, którzy uczestniczyli już w wielu kursach czy warsztatach, zachowują większą chłonność umysłu niż robotnicy pracujący w systemie zmianowym.

W praktyce o czasie trwania programu decydują raczej możliwości przedsiębiorstwa. Należy uwzględnić nie tylko aspekty finansowe, lecz również problemy, które mogą wyniknąć z dłuższej nieobecności pracowników w ich macierzystych działach.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>