Innym biędem kontroli jest przypisywanie zbyt dużej uwagi

Innym biędem kontroli jest przypisywanie zbyt dużej uwagi czyn-nikom łatwo mierzalnym, podczas gdy nie zwraca się dostatecznej uwagi na sprawy, które trudno jest mierzyć. Problem ten występuje dlatego, że łatwiej i szybciej można mierzyć efektywność czynników poddających się kwantyfikacji. Na przykład często dokładnie sprawdza się wskaźniki fluktuacji pracowników, ale nie kontroluje się wcale lub w niewielkim stopniu to, czy w firmie pozostają pracownicy o najwyższych kwalifikacjach. W efekcie system kontroli może koncentrować uwagę na stosunkowo drobniejszych sprawach kosztem ważniejszych celów organizacji. Zarzut o koncentrowaniu nadmiernej uwagi na sprawach mierzalnych, kosztem trudno mierzalnych można postawić obu stronom procesu kontroli. Zgodnie z prawem Greshama problematyka konkretna wypiera problematykę słabiej zarysowaną. Wykonawca, kimkolwiek by nie był, zawsze chętniej bierze się do takiej roboty, przy której wie, od czego zacząć, którą potrafi sobie bez szczególnych trudności podzielić na pewne etapy, ustalić kolejność ich wykonania. Postępuje w ten sposób zarówno kontrolowany, jak i kontrolujący. Z wykonywaniem zadań postawionych konkretnie

i zaopatrzonych w mierzalne wskaźniki często łączy się możliwość osią-gnięcia sukcesu nie tylko w sensie wewnętrznego zadowolenia, lecz także sukcesu spektakularnego w postaci materialnej, np. premii.

Jako błąd kontroli można uznać tendencję do nadmiernego podkre-ślania czynników krótkookresowych kosztem długookresowych. Wyniki w długich okresach trudniej jest przewidywać niż osiągnięcia krótkookresowe. Niełatwo też (jeśli to w ogóle możliwe) zaprojektować miary wiążąc wyniki długookresowe z konkretnymi bieżącymi działaniami. Na przykład dobra opinia u klientów może być ważnym wyznacznikiem długofalowego rozwoju, ale kierownicy mają trudności z włączaniem jej do systemu kontroli. Długofalowy rozwój i przetrwanie może więc nie przyciągać należnej uwagi w systemie kontroli.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>