Ilustracja 3.4. Typologia MBTI

E Ekstrawertycy czerpią silę z otoczenia. Potrzebują innych ludzi do wymiany myśli, lubią dyskutować, chętnie pracują w zespole, są spontaniczni i szybko nawiązują kontakt z innymi ludźmi. 1 Introwertycy czerpią siłę z siebie. Inni ludzie nie są im szczególnie potrzebni, chętnie pracują sami, nie przepadają za spontanicznością, muszą wszystko najpierw starannie przemyśleć, odzywają się tylko wtedy, gdy temat ich interesuje lub gdy dobrze się czują.

S Kategoria S i N oznacza sposób, w jaki postrzegamy świat. Typ S (S – senses – zmysły) postrzega świat poprzez zmysły, dostrzega to, czego może dotknąć, odczuć, powąchać, posmakować. Żyje tu i teraz, jego siła polega na realizacji pomysłów, na rozwiązywaniu problemów. Jest chętnym i dobrym organizatorem, nie lubi długich dyskusji, chce regulować bieg rzeczy i czuje niechęć do nowości i zmian. Ceni rutynę jako gwarancję dobrego i porządnego rozwiązywania problemów. Czasami podejmuje działania, nie rozważywszy dostatecznie potencjalnych konsekwencji. N Typ N (N – intuition – intuicja) postrzega świat intuicyjnie. Nie widzi tego, co jest, lecz to, co mogłoby być. Myśli skojarzeniowo – o tym, co może wyniknąć z danej rzeczy, jakie może mieć ona długofalowe konsekwencje, co można z nią powiązać. Myśli perspektywicznie, jego siła leży w opracowywaniu koncepcji. Szybko się nudzi przy rutynowych czynnościach i zadaniach organizacyjnych. Fascynuje go wszystko, co nowe. Czasem pracuje nad zbyt wieloma projektami jednocześnie i lekceważy konsekwentną realizację zadań.

T Kategoria T i F oznacza sposób, w jaki podejmujemy decyzje. Typ T (T – thinking – myślenie) podejmuje decyzje racjonalnie, zgodnie z tym, co jest celowe i rozsądne. Kontroluje swoje uczucia i oczekuje tego od innych ludzi.

W dyskusji zawsze preferuje rzeczowość. Czasami brakuje mu wrażliwości wobec innych ludzi. Ponieważ lubi szczegółowo planować, może mieć trudności z przejściem do działania. F Typ F (F – feeling – uczucie) podejmuje decyzje zgodnie z tym, co mu się podoba i co lubi. Jego siła polega na umiejętności nawiązywania kontaktów z ludźmi, na uwzględnianiu ich potrzeb, na dostrzeganiu emocji pracowników, na bezpośrednim kontakcie z klientami. Czasami jest zbyt zależny od osobistych stosunków z pracownikami lub kolegami, miewa humory i przy podejmowaniu decyzji zbyt małą wagę przykłada do racjonalnych argumentów.

J Typ J (J – judging – osądzanie) ma stabilny system orientacji i jasną hierarchię wartości. Potrafi szybko podejmować decyzje, można na nim polegać i oczekuje on tego samego od innych. Niepunktualność jest dla niego rzeczą niewybaczalną. Preferuje układy uporządkowane, lubi mieć kontrolę nad rzeczami i nie ceni zbytnio zmian lub odmiennych poglądów. Może być nietolerancyjny względem osób, które są inne lub postrzegają rzeczy inaczej. P Typ P (P – perceiving – spostrzeganie) wie, że ludzie mają różnorodne hierarchie wartości. Jest otwarty na nowe idee i nowych ludzi, nie !est skłonny do ferowania wyroków, lecz rozumie różne modele zachowań. Jego sita leży w podchwytywaniu idei, słuchaniu, porównywaniu przed podjęciem ostatecznej decyzji. Bardzo szybko zresztą ulega wpływom i łatwo go nakłonić do zmiany postanowienia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>