Gdzie powinno odbyć się szkolenie

Najważniejsze to nie realizować szkolenia w pomieszczeniach działu per-sonalnego i zapewnić uczestnikom przyjemną atmosferę. Jak w wypadku wszystkich szkoleń trzeba ustalić, czy program outplacementu grupowego będzie realizowany w obrębie przedsiębiorstwa, czy też poza nim. Zaleca się prowadzenie szkolenia poza miejscem pracy, gdyż ułatwia to koncentrację. W odniesieniu do programów outplacementu polecam szkolenia zewnętrzne tym goręcej, że ich celem – inaczej niż w wypadku innych kursów – jest przygotowanie uczestników do odejścia z przedsiębiorstwa. Ponieważ szkolenie odbywa się po wręczeniu pracownikom wypowiedzeń lub kiedy wiedzą już oni, że je otrzymają, często ich stosunek do przedsiębiorstwa nie jest szczególnie pozytywny i dlatego pewne oddalenie od niego dobrze wpływa na otwartość uczestników oraz ich zaufanie do konsultantów.

Jeśli z powodów finansowych bądź organizacyjnych szkolenie musi odbywać się w przedsiębiorstwie, zaleca się wykorzystanie pomieszczeń położonych na uboczu, gdzie uczestnicy nie będą spotykali pozostałych pracowników. Jeśli nie wręczono jeszcze wypowiedzeń, sale szkoleniowe powinny również znajdować się daleko od pomieszczeń działu personalnego. Pracownicy obawiają się bowiem, że wbrew zapewnieniom przełożeni lub dział personalny uznają sam udział w programie outplacementu za wyrażenie gotowości do rozstania się z firmą. A któż chciałby w sytuacji, gdy jest zapowiadana redukcja, lekkomyślnie dawać do zrozumienia, że nie jest zainteresowany dalszym zatrudnieniem?

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>