Funkcje kontrolingu

Funkcje kontrolingu są zbieżne z funkcjami zarządzania, takimi jak: ustalenie celów i ich podział na etapy realizacji 4 ustalenie wskaźników pomiaru stopnia realizacji celów

określenie metod i narzędzi realizacji celów kontrolę osiągania celów na poszczególnych etapach ustalenie odchyleń od założonych wielkości obserwacja i badanie realności celów na poszczególnych etapach oraz dostosowywanie ich do aktualnych warunków.

Efekty realizacji konkretnych działań kontrolingu powinny ustalić ko-lejność działań pod względem ich ważności uwzględniając podstawowe założenia jak i uwarunkowania zewnętrzne. Ponadto:

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>