Ewentualna zmiana strategii

Obecnie jest on w stanie swobodnie i kompetentnie przedstawić skon-densowaną wersję swej biografii zawodowej, która ukazuje jego sukcesy, talenty i osobowość. Pozbył się również oporów przed udzielaniem wyjaśnienia, dlaczego doszło do zakończenia ostatniego stosunku pracy.

Pan Kramer odzyskał tymczasem poczucie własnej wartości, dzięki której przez długie lata z powodzeniem wykonywał swoją pracę. A więc zna siebie już lepiej. Analiza własnej osobowości pomogła mu nauczyć się lepiej oceniać, w jakich sytuacjach powinien mniej obstawać przy swym zdaniu, a w jakich przejawiać większą inicjatywę. Przede wszystkim rozumie teraz, dlaczego doszło do rozstania z firmą. Wie, jakie sygnały ostrzegawcze zlekceważył, i wie również, że powinien dobrze się przyjrzeć otoczeniu w przyszłym miejscu pracy, ponieważ z pewnymi ludźmi nie chce już pracować. Sieć kontaktów zaczyna przynosić pożytki. Pan Kramer nie siedzi już w domu niezadowolony i pogrążony w próżnych spekulacjach, lecz ma wiele spotkań w każdym tygodniu, zdołał nawiązać więcej kontaktów niż w minionych latach i pełen nadziei rozważa kilka interesujących możliwości. Wie teraz, w jakim kierunku powinien dążyć i ma po-mysły, w jaki sposób osiągnie swój cel.

Jak planować – Operacjonalizacja strategię – Ewentualna zmiana strategii poszukiwania pracy /

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>