Dwuminutowa autoreklama

Dobrze przygotowana prezentacja własnej biografii zawodowej musi być krótka, ponieważ nikt chyba nie jest w stanie skoncentrować się na czyjejś wypowiedzi dłużej niż przez kilka minut. Wystąpienie może trwać cztery minuty czy pięć minut, ale już nie dziesięć, a na pewno nie piętnaście. Chodzi więc o to, by klienci nauczyli się formułować zwięzłe, zrozumiałe i dobrze uzasadnione wypowiedzi, w których przekażą potencjalnemu pracodawcy lub osobie włączanej do sieci kontaktów wszystkie istotne informacje o sobie, a także o to, by nauczyli się wywierać na swych rozmówcach korzystne wrażenie. Gdy klienci opanują już dwuminutową autoreklamę, będą w stanie zrobić również to, co jest podstawową rzeczą w wypadku krótkich telefonów do obcych osób, z którymi warto nawiązać kontakt, a mianowicie – wygłosić dobrze zbudowaną jednominutową autoreklamę.

Ustny życiorys zawodowy. Pan Kramer zebrał już materiał do dwuminutowej autoreklamy, ustalając swe zawodowe osiągnięcia i umiejętności73. Na tej podstawie przygotowuje „ustny życiorys”, w którym wyjaśnia, dlaczego podejmował takie a nie inne decyzje zawodowe lub istotne z punktu widzenia potencjalnego pracodawcy decyzje osobiste. W odniesieniu do każdego etapu kariery podaje, jakie miał zadania i z jakim skutkiem je zrealizował dba też o zwięzłość wypowiedzi i o to, by nadać jej przejrzystą strukturę. Krótka charakterystyka osiągnięć zawodowych pomaga rozmówcy zorientować się, w jakiej mierze pan Kramer mógłby się przydać jego przedsiębiorstwu do rozwiązywania konkretnych problemów. Jeżeli pan Kramer opowie ponadto, jakie ma zainteresowania lub też jaką działalnością społeczną się zajmuje, rozmówcy będzie łatwiej stwierdzić, czy pan Kramer pasuje do jego firmy jako człowiek.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>