Do jakich przedsiębiorstw wysyłać ofertę

Jeżeli pan Kramer nie ma żadnych zobowiązań i może zmienić miejsce zamieszkania – co jest rzadkością w wypadku członków kadry kierowniczej – może sporządzić na podstawie publikacji Hoppenstedta spis przedsiębiorstw z całych Niemiec, które działają w odpowiadającej mu branży i mają pożądaną wielkość. Im mniej wymagań stawia wobec potencjalnych pracodawców, tym większe ma możliwości, jednak biorąc pod uwagę swoje umiejętności i zakres stanowisk, o jakie chce się starać, powinien się koncentrować tylko na niektórych branżach i firmach określonej wielkości.

Jeżeli pan Kramer musi ograniczyć poszukiwania do jednego regionu, ma mniejsze możliwości wyboru branży, wielkości przedsiębiorstwa, produktu, a także stanowiska i wysokości poborów. Na początku powinien ustalić, co jest dla niego ważne. Jeżeli nie chce zmieniać dotychczasowego miejsca zamieszkania ze względów rodzinnych, będzie musiał być może pogodzić się z częstszymi podróżami i niższą pensją. Możliwe też, że będzie dłużej szukał pracy. Jeżeli więc mimo poniesionej porażki nie chce, by następne zajęcie było w jego karierze krokiem w tył, warto, by rozszerzył zasięg poszukiwań poza własną miejscowość.

Rozsyłając oferty podjęcia pracy, rozsądnie jest trzymać się ustalonej listy priorytetów i działać zgodnie z opracowanym wcześniej planem. Klientowi, który wykonuje zawód związany z konkretną branżą i zna panujące w niej zasady gry, łatwiej szukać nowej posady, ma on jednak mniejsze szanse na odniesienie sukcesu. Większy wybór ma natomiast klient, który jest na przykład dyrektorem ds. personalnych i może pracować w różnych dziedzinach przemysłu czy usług. Powinien on na podstawie listy priorytetów przeanalizować rynek, wyszukując odpowiednie przedsiębiorstwa, a następnie posortować je według ważnych dla niego kryteriów. (wielkość, branża, produkt, oddalenie od obecnego miejsca zamieszkania).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>