Dlatego też radzę, by na początku warsztatów raz jeszcze wyjaśnić

– 1 ustalić drobiazgowo przebieg scenariusza zwolnień i warunki redukcji personelu. Warto, by w pierwszych ćwiczeniach uczestniczył przedstawiciel działu personalnego. Gruntowna znajomość warunków redukcji jest konieczna, aby dyrektor działu zachował wiarygodność i pewnie prowadził rozmowy ze zwalnianymi pracownikami.

Kto powinien przeprowadzać rozmowę ze zwalnianym pracownikiem W przedsiębiorstwach istnieją rozmaite poglądy i zwyczaje dotyczące tego, kto prowadzi rozmowy ze zwalnianymi pracownikami: mogą to być osoby z działu personalnego, dyrektorzy działów, w których pracują zwalniane osoby, czy też przedstawiciele obu tych grup razem. Za wyborem działu personalnego przemawia fakt, że jego pracownicy są często lepiej przygotowani do przeprowadzania takich rozmów i mają za sobą odpowiednie szkolenia. Zwykle lepiej też znają pułapki prawa pracy i pakiet świadczeń dla zwalnianych osób niż dyrektorzy innych działów. Do wyboru tych ostatnich skłania zaś to, że lepiej znają pracowników, a ci uważają, że z racji nierzadko wieloletniej znajomości przyzwoitość nakazuje, by osobiście przekazali im złą wiadomość. Niejednokrotnie dział personalny jest zdania, że dyrektorzy działów postępują nie fair, gdy zastrzegają sobie przekazywanie dobrych wiadomości, np. o podwyżkach, a zle spychają na i tak często nielubiany dział personalny. Moim zdaniem wiele przemawia za tym, aby ze zwalnianą osobą rozmawiał dyrektor działu, w którym pracowała, ale nie traktuję tej sprawy dogmatycznie. Wiele tutaj zależy od charakteru człowieka. Są ludzie, którzy dzięki swojej osobowości potrafią przeprowadzać rozmowy ze zwalnianymi pracownikami, szanując ich godność. Udział w warsztatach przyda im się jedynie po to, by mogli się lepiej przygotowywać do rozmów. Są też ludzie, od których nigdy nie chciałabym usłyszeć wiadomości o wypowiedzeniu – do grupy tej należą zwłaszcza ci, którzy nie mają żadnych problemów z przekazywaniem takich informacji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>