Dlaczego należy przygotować szczegółową prezentację

Na początku polecam klientowi, by bez przygotowania wygłosił dwuminutową autoreklamę. Następnie za pomocą pytań uświadamiam mu, jakie są słabe strony jego prezentacji. Rzadko już w tym momencie klienci potrafią ukazać wszystkie swe dokonania zawodowe i związane z nimi umiejętności, a przede wszystkim nieczęsto umieją podać motywy podjęcia takich a nie innych decyzji zawodowych. Najważniejszym punktem w programie outplacementu jest przygotowanie uzasadnienia wyjaśniającego, dlaczego klient rozstał się z ostatnim pracodawcą.

Pan Kramer nie w pełni rozumie, dlaczego ma o tych wszystkich sprawach tak szczegółowo opowiadać, w końcu dyrektor ds. personalnych sam może zadać podczas rozmowy interesujące go pytania. Owszem, może to uczynić, ale skąd pan Kramer wie, że dyrektor zada pytania, na które pan Kramer chętnie by odpowiedział? A może nie będzie już miał szansy powiedzenia o pewnych sprawach, bo rozmowa potoczy się w innym kierunku? Może nie pojawi się już żadna okazja, by opowiedział o swoich dokonaniach? Gdy rozmowa zaczyna kierować się własną dynamiką, zwrócenie jej w pożądaną stronę bywa często dla klientów niełatwym zadaniem. A ponadto istnieje wówczas niebezpieczeństwo, że podczas rozmowy padną niewygodne pytania, których klient wolałby uniknąć, np. pytania o to, dlaczego:

– nie skończył studiów,

– w ciągu pięciu lat pracował w trzech różnych przedsiębiorstwach,

– po czterech latach pracy jako dyrektor działu został przeniesiony w tej samej firmie na stanowisko kierownika projektu,

– zrezygnował z dobrze płatnej, interesującej pracy, by przeprowadzić się do Berlina i dopiero tam podjąć szkolenie dla asystentów w dziale personalnym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>