Czym są usługi outplacementowe

Usługi outplacementowe pojawiły się pod koniec lat sześćdziesiątych w Stanach Zjednoczonych. Koncepcja ta opierała się na doświadczeniach związanych z powrotem do pracy żołnierzy po drugiej wojnie światowej. Usługi outplacementowe kierowano przede wszystkim do specjalistów i menedżerów, którzy musieli rozstać się z dotychczasowym pracodawcą. Wraz z rosnącą popularnością tej formy doradztwa zaczęto oferować ją także pracownikom niższych szczebli w hierarchii zawodowej. W Niemczech pierwsze firmy doradcze specjalizujące się w świadczeniu usług outplacementowych pojawiły się na początku lat osiemdziesiątych, przy czym również w tym kraju ich adresatami byli głównie członkowie kadr kierowniczych.

Obecnie niemieckie przedsiębiorstwa oferują programy outplacemen- tu pracownikom wszystkich szczebli hierarchii zawodowej. Jednak nawet jeśli sam termin stał się już dobrze znany, to outplacement w firmach ciągle jeszcze nie jest oczywistą sprawą. Warto zresztą wspomnieć, że także przedsiębiorstwa proponujące swym menedżerom podobne usługi rzadko dobrze się orientują w przebiegu programu outplacementu. Wynika to m.in. z tego, że suche słowa, którymi się go zwykle opisuje, nie są w stanie w pełni oddać procesu, który w jego trakcie jest realizowany.

Z formalnego punktu widzenia mianem programu outplacementu określa się proces, podczas którego konsultant pomaga pracownikom – indywidualnie bądź w grupach – w szukaniu nowego miejsca pracy. Pro-gram outplacementu pojmuje się też dziś nieco szerzej jako zarządzanie procesem odchodzenia pracowników z firmy. Jego zasadniczym elementem jest wspieranie zwalnianych osób w określeniu nowej drogi zawodowej, jednak obejmuje on wszystkie działania, za pomocą których konsultant ds. outplacementu pomaga przedsiębiorstwu w przeprowadzeniu redukcji personelu w jak najmniej konfliktowy sposób.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>