Czym jest outplacement

Jako konsultantce ds. outplacementu niełatwo mi mówić o własnym za-wodzie. Mimo że programy outplacementu są coraz popularniejsze w przedsiębiorstwach i coraz częściej omawiane w mediach, spotykam się nadal z nieporozumieniami, niewiedzą i zastrzeżeniami wobec tej kon-cepcji. Wielu moich rozmówców myli outplacement z outsourcingiem bądź też z doradztwem personalnym, inni zaś uważają, że konsultanci ds. outplacementu pomagają przedsiębiorstwom w pozbyciu się bez rozgłosu nielubianych pracowników. Gdy wyjaśniam, że konsultant ds. outplace-mentu przede wszystkim pomaga znaleźć nową pracę członkom kadry kierowniczej, którzy nie z własnej woli musieli odejść z firmy, i że jest to usługa opłacana przez byłego pracodawcę, zdumienie jest wielkie. Dlaczego przedsiębiorstwo miałoby to robić? Niektórzy przyjmują perspektywę zwalnianego menedżera: „A nie lepiej by było, gdyby wziął wyższą odprawę i na własną rękę szukał nowego zajęcia?”.

Nieporozumienia związane z outplacementem. Nagłówki prasowe w rodzaju „Outplacement jako listek figowy” sugerują, że przedsiębiorstwa wykorzystują usługi outplacementowe jako sposób redukcji personelu, której w innym wypadku można by uniknąć. W rze-czywistości podejmowana przez firmę decyzja o zmniejszeniu zatrudnienia jest całkowicie niezależna od wdrożenia programu outplacementu. Nie jest on warunkiem, lecz w najlepszym wypadku skutkiem powyższej decyzji. A zatem realizacja takich programów nie umożliwia ani też nie upraszcza zwolnienia pracownika, ale ogranicza negatywne skutki wypowiedzenia dla zainteresowanej osoby.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>