Czego szuka dyrektor ds. personalnych, czytając ogłoszenia

Pan Kramer – podobnie jak podczas przygotowywania życiorysu i listu motywacyjnego – powinien spojrzeć na ogłoszenie o poszukiwaniu pracy z perspektywy potencjalnego czytelnika. Co interesuje dyrektora ds. personalnych? Co musi wiedzieć, by móc ocenić, czy dana osoba mogłaby mu się do czegoś przydać? Jakimi sformułowaniami przyciągnąć jego uwagę? Niektórzy klienci czują niechęć do sprzedawania siebie według zasad reklamy. Warto jednak przyjrzeć się, jak są konstruowane plakaty i prospekty reklamowe. Oczywiście forma i treść muszą sobie odpowiadać. Wysoko wykwalifikowany prawnik będzie się inaczej przedstawiał w ogłoszeniu niż menedżer produktu w zakładach Jakob Suchard. W każdym wypadku ogłoszenie musi być przejrzyście skonstruowane i kierować wzrok czytelnika na ważne informacje. Powinno być dobrze przygotowane pod względem formalnym i mieć odpowiednią strukturę: tekst nie może być zbyt ściśnięty, między poszczególnymi partiami powinny się znajdować odstępy, w ogłoszeniu powinny się też znaleźć podtytuły (eye catcher), które kierują uwagę czytelnika na istotne informacje. Bardzo ważne – klient nie powinien przedstawiać wszystkich swych doświadczeń i umiejętności zawodowych w nadziei, że czytelnik wybierze sobie z nich to, co mu odpowiada. Ogłoszenie musi wyraźnie informować, jakie specyficzne zadania klient może wykonywać. Jeżeli ogłoszeniodawcę interesuje kilka różnych stanowisk, powinien przygotować kilka ogłoszeń o jasno sprecyzowanym profilu71.

Przygotowanie ogłoszenia będzie prostsze, gdy oprzemy się na poniższym schemacie: Potrafię-, należy wymienić, jakie problemy, z którymi boryka się przedsiębiorstwo, może rozwiązać pan Kramer.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>