Ćwiczenie rozmowy kwalifikacyjnej

Ćwiczenie rozmowy kwalifikacyjnej przesuwam zwykle na późniejszy termin, chyba że pracownicy już ubiegają się o pracę i muszą się przygotować do konkretnej rozmowy. Z doświadczenia wiem, że oczekiwania i lęki uczestników koncentrują się zbyt silnie wokół rozmowy kwalifikacyjnej, mimo że w większości przypadków nikt ich jeszcze na nią nie zaprosił.

Zawsze tłumaczę uczestnikom, że ważne jest zachowanie odpowiedniej kolejności działań – najpierw trzeba otrzymać zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną, a dopiero potem ćwiczyć swoją prezentację. W ogóle rzuca się w oczy, jak bardzo pragnienia i oczekiwania uczestników koncentrują się na formie dokumentów aplikacyjnych, rozmowie kwalifikacyjnej

– 1 sztuczkach dyrektorów ds. personalnych . Rzadko zdają sobie natomiast sprawę z tego, że dopiero dzięki znajomości własnych zalet i doświadczeń zawodowych można wytyczyć swój cel, przygotować odpowiednie dokumenty aplikacyjne, a przede wszystkim zastanowić się, w jaki sposób mają one trafić do odpowiedniego menedżera i zainteresować go. Być może uwaga, jaką poradniki poświęcają dokumentom aplikacyjnym i rozmowom kwalifikacyjnym, każe uczestnikom szkolenia przypisywać im największe znaczenie w kampanii poszukiwania pracy. Doświadczenie uczy jednak, że w ostatecznym rozrachunku sukces zapewnia wytrwałe, zdyscyplinowane, codzienne stosowanie rozmaitych strategii poszukiwania pracy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>