Co wywołuje w informatorach poczucie porażki

Jeżeli klient nie stosuje powyższej strategii i pyta wprost o możliwość zatrudnienia, prawdopodobieństwo, że rozmówca dysponuje akurat od-powiednim wakatem i ponadto uważa klienta za właściwego kandydata, jest niewielkie. Jeżeli uznał go za interesującą i sympatyczną osobę, a nie ma dla niego żadnej propozycji, odczuwa przykrość, że nie może nic dla niego zrobić – a być może dochodzi do wniosku, iż nie okazał się tak wpływowym człowiekiem, za jakiego się uważał. Pojawia się zatem niebezpieczeństwo, że klient wywoła w nim poczucie porażki. Tego nikt nie lubi, a więc może się zdarzyć, że rozmówca będzie się wystrzegał dalszych spotkań z klientem, by nie przeżyć podobnej sytuacji. Jeżeli natomiast dysponuje wolnym stanowiskiem, ale klient nie jest odpowiednim kandydatem, wtedy odczuwa przykrość, że musi wprost negatywnie go ocenić. W obu przypadkach kontakt z klientem kojarzy mu się z przykrymi doznaniami i w miarę możności będzie go unikał.

Jeżeli jednak klient trzymał się wytyczonego scenariusza i prosił wyłącznie o radę w dziedzinie, którą rozmówca się interesuje i która z tego powodu nie przysparza mu żadnych trudności, wtedy ten zapamięta go jako osobę kompetentną i sympatyczną. Tym samym zostanie osiągnięty cel ukryty. Jeśli nawet klient nie zdoła sprawić wrażenia, jakoby uzyska! nad wyraz cenne informacje, to jednak zapewni poczucie satysfakcji swemu rozmówcy. Wzmocni więc pozytywną opinię o sobie, a przede wszystkim będzie mógł ponownie zwrócić się z prośbą o radę do potencjalnie ważnego rozmówcy. Jeżeli zaś bezpośrednimi pytaniami „zmusił” rozmówcę do odrzucenia jego prośby o zatrudnienie, wtedy nie należy się spodziewać, że ten będzie chciał znowu z nim się spotkać. Równie trudno przypuścić, że pomimo odmowy klient będzie miał motywację do wielokrotnego pytania tej samej osoby o wakujące stanowisko. Zmarnowanie ważnego kontaktu poprzez własną niezręczność może okazać się zatem poważnym mankamentem w dalszym ciągu kampanii poszukiwania pracy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>