Ciągłość zmian organizacji

A zatem przy ustanawianiu instrumentów kontroli menedżerowie po-winni zachować odpowiednią równowagę między niezbędną kontrolą organi-zacyjną a indywidualną swobodą. Przy nadmiernej kontroli organizacje stają się zbyt duszącymi, tłumiącymi, niezadowalającymi miejscami pracy, przy zbyt słabej zaś – popadają w chaos, są niesprawne i nieskuteczne w realizacji celów

Ze względu na ciągłość zmian organizacji, ludzi, otoczenia i technologii potrzebny jest systematyczny przegląd i modyfikacja efektywnego systemu kontroli. Na przykład, jeśli zakłady produkcyjne lub firmy usługowe zatrudniają stosunkowo nisko kwalifikowanych pracowników, którzy niezbyt interesują się swoją pracą, ich system kontroli może wymagać częstego i szczegółowego sprawdzania jakości i wydajności pracy. Jeśli jednak organizacja przystąpi do wytwarzania tych samych wyrobów lub świadczenia takich samych usług w innym miejscu, zatrudniając robotników

o wyższych kwalifikacjach lub bardziej zainteresowanych swoją pracą, sys-tem kontroli będzie wymagać mniejsze liczby punktów pomiaru, a pracownicy mogą uzyskać większą swobodę i zwiększoną odpowiedzialność za sprawdzanie i korygowanie własnej pracy

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>