Budowanie sieci kontaktów

Klient powinien od razu zacząć realizować strategię wykorzystywania swoich kontaktów osobistych: odświeżać te, które już istnieją, i zdobywać nowe . Ta rada nie zawsze odpowiada życzeniom klientów. Po otrzymaniu wypowiedzenia często pojawia się u nich silne pragnienie wycofania się z życia społecznego. Nieodmiennie muszę więc przekonywać klienta, że nawiązywanie licznych kontaktów jest bardzo pomocne w zdobyciu zatrudnienia. Rozmowy mogą go ponadto zainspirować, nasunąć mu nowe pomysły, a także – co bardzo ważne w jego sytuacji – wyraźnie poprawić nastrój. Niestety, zawsze jednak muszę również podkreślać, że do odnie-sienia sukcesu nie wystarczą dobre pomysły i pomocny konsultant, lecz potrzebne jest także zdyscyplinowanie i wytrwałość. Wykorzystywanie strategii budowania sieci kontaktów jest istotnym warunkiem zdobycia zatrudnienia, ale wymaga to konsekwencji.

Ludzie bardzo różnie reagują na tę propozycję. Introwertycy raczej nie sięgną po słuchawkę, by dzwonić do nieznanych sobie osób. Do tego grona należą często uczeni zajmujący się naukami przyrodniczymi, informatycy, inżynierowie, specjaliści z dziedziny finansów i kontrolingu. Warto więc opracować i przećwiczyć wraz z nimi dobrą strategię zadawania pytań. Zwykle gdy dzięki niej już pokonają swoje zahamowania, konsekwentnie i zdecydowanie zmierzają do celu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>