Bez umiejętności kontrolnych – wizerunek niepełny

Każda organizacja potrzebuje dobrych menedżerów, gdyż to oni są głównymi kreatorami jej sukcesu. Od każdego menedżera bez względu na zajmowane stanowisko wymaga się skuteczności. Gdziekolwiek dany szef pracuje – podkreśla P. Drucker (1994) – w biznesie, czy w szpitalu, w jakiejś agendzie rządowej, czy związku zawodowym, na uniwersytecie, czy w armii, oczekuje się odeń przede wszystkim, że doprowadzi do zrobienia tego, co należy. Inteligencja, wyobraźnia i wiedza to bogactwa podstawowe, ale tylko skuteczność obraca je w rezultaty. Same przez się mogą jedynie zakreślić granicę tego, co się da osiągnąć.

Dla osiągnięcia sensownej skuteczności nie wystarcza być inteligent-nym, ciężko pracować i znać się na rzeczy. To wynika z samej definicji me-nedżera jako „osoby zatrudnionej na stanowisku kierowniczym, posiadającej wielostronną wiedzę i umiejętności niezbędne do kierowania ludźmi i zarządzania organizacjami w warunkach niepewności i stałej zmienności otoczenia, w którym te organizacje działają.

Trzeba jeszcze wyrobić w sobie pewne „nawyki umysłu”. P. Drucker wymienia pięć takich nawyków: Skuteczni menedżerowie wiedzą na czym schodzi im czas. Pracują systematycznie nad zarządzaniem, tą odrobiną swego czasu, który mają pod swoją kontrolą.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>