Autoprezentacja

Pan Kramer poznał wszystkie strategie szukania pracy, a kilka z nich zdążył już zastosować. Przede wszystkim jednak poszerzył wiedzę na temat swych możliwości i szans na rynku pracy. Ponadto umie już ocenić, które strategie odpowiadają jego celom, a zwłaszcza jego osobowości. Zrozumiał też, że istnieje mnóstwo niewykorzystanych do tej pory możliwości znalezienia pracy. Czuje, że potrafi o wiele skuteczniej działać niż wówczas, gdy czekał tylko na koniec tygodnia i nowe wydanie „Frankfurter Allgemeine Zeitung”.

Jak zaprezen Autoprezentacja tować się – Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej podczas rozmowy

Pan Kramer jest raczej introwertykiem, który udziela precyzyjnych odpowiedzi na konkretne pytania, ale poza tym nie pala chęcią do dłuższych wypowiedzi na temat swej kariery zawodowej. Zwłaszcza na pytania osobiste odpowiada lakonicznie, a milknie całkowicie, gdy spytać go o motywy, jakimi się kierował, podejmując konkretne decyzje dotyczące kariery zawodowej. Zupełnie inaczej reaguje pani Ehrenfeld zapytana o ważne etapy w jej dotychczasowej karierze. Jest bardzo komunikatywną osobą i w opisie sukcesów oraz porażek w swym życiu zawodowym skłania się ku epickiej rozlewności, przez co niekiedy miesza ze sobą rzeczy bardziej i mniej ważne. O wydarzeniach osobistych i motywach podejmowania decyzji zawodowych także opowiada chętnie i wyczerpująco.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>