Aparat administracyjny wydziałów

ra się wykryć tego przyczyny i poprawić sytuację. Oznacza to, że jakiekolwiek byłyby ustalone cele organizacji, zadaniem menedżera jest takie zarządzanie, aby cele te zostały osiągnięte.

W ramach takiej ogólnej definicji menedżera wyróżnia się trzy ich grupy, zależnie od szczebla władzy: $ wyższy poziom zarządzania (top management) obejmujący nadrzędne stanowiska w administracji centralnej korporacji lub ważnych jej filiach

średni poziom zarządzania (middle management) obejmujący aparat administracyjny wydziałów i służb zakładów przemysłowych i oddziałów korporacji niższy poziom zarządzania (first-line, supervisory management) obej-mujący personel kierowniczy komórek produkcyjnych, majstrów i brygadzistów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>