Aby ułatwić delegowanie

Efektywność nadzorowanych przez nich jednostek, a zarząd – skuteczność menedżerów. Aby przyspieszać cykle. Inną sprawą jest dostrzeżenie zapotrzebowania klientów na lepsze wzory, wyższą jakość czy szybsze terminy dostaw, a inną – przyspieszenie cyklu projektowania i wdrażania nowych wyrobów i usług oraz dostarczania ich odbiorcom. Wielu specjalistów przewidywało, że w latach dziewięćdziesiątych normą będzie szybkość, a zwłaszcza szybkość w realizowaniu zamówień. Dzisiejsi klienci oczekują nie tylko szybkości, ale także wyrobów i usług odpowiadających indywidualnym życzeniom. Jak mówi Kazou Morohoshi, szef tokijskiego centrum konstrukcyjnego Toyoty: „Nauczyliśmy się, że nie wystarczy uniwersalna produkcja masowa. W XXI w. trzeba będzie w większym stopniu zindywidualizować wyroby, żeby bardziej odpowiadały szczególnym potrzebom”. Alex Taylor m z magazynu „Fortune” przewiduje, że zwyciężą te firmy, które najskutecznie skupią się na dostarczaniu określonych modeli wyrobów klientom w wąskich niszach.

Aby ułatwić delegowanie i pracę zespołową. Współczesna tendencja zmierzająca do zarządzania uczestniczącego zwiększa też potrzebę delego-wania uprawnień decyzyjnych i zachęcania pracowników do pracy w zespo-łach. Oczywiście, nie zmniejsza to ostatecznej odpowiedzialności menedżera. W tradycyjnym systemie autokratycznym menedżer określał zarówno normy efektywności, jak i sposoby ich wykonania. W nowym systemie uczestniczącym kierownicy informują o normach, a następnie pozwalają poszczególnym pracownikom łub całym zespołom twórczo określać, jak rozwiązać niektóre problemy robocze. Proces kontrolny pozwala kierowni-kom śledzić postępy pracowników bez ograniczania ich pomysłowości czy zaangażowania w pracę. Wiele firm na świecie eksperymentuje w zakresie delegowania uprawnień i stymulowania pracy zespołowej z nadzieją, że zwiększy to odpowiedzialność wykonawców za jakość produktów, podniesie morale i zwiększy lojalność w stosunku do firmy. Końcowym wynikiem tych zabiegów ma być zwiększona wydajność (efektywność).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>