Aby dodać wartość

W amerykańskiej, znanej na całym świecie, firmie AT&T wyznaje się pogląd, że przemyślenie sposobu traktowania norm przez kierownictwo może prowadzić do konstruktywnego ich podwyższenia i do osiągania odpowiedniej

efektywności. W dążeniu do zapewnienia wyższej konkurencyjności zakła-dów w Shreveport w stanie Luizjana na znacznie szerszą skalę międzynaro-dową AT&T w 1986 r. nie tylko udoskonalił podstawowe operacje produk-cyjne, ale doprowadził też do zmiany sposobu postępowania kierownictwa w odniesieniu do efektywności działania, wdrożył system dostaw „dokładanie na czas” i bardziej rygorystyczne metody oceny jakości. W efekcie poprawiła się jakość, koszty produkcji uległy obniżeniu, a w odniesieniu do niektórych grup wyrobów wydajność pracy wzrosła dwukrotnie.

Kiedy kierownicy delegują swoje uprawnienia decyzyjne na rzecz podwładnych, nie zmniejsza to ich odpowiedzialności wobec przełożonych. Jedynym sposobem, w jaki kierownicy mogą ustalić, czy i jak ich podwładni wykonują delegowane im zadania, jest wprowadzenie systemu kontroli.

Aby dodawać wartość. Szybkie cykle dostaw są jednym ze sposobów zdobycia przewagi konkurencyjnej. Innymi jest tworzenie dodanej wartości, do czego zachęca japoński specjalista z zakresu zarządzania, Kenichi Oh- mae. Przestrzega on, że usiłowanie reagowania na każdy ruch konkurenta może być kosztowne i bezcelowe. Zamiast tego głównym celem organizacji powinno być „dodanie wartości” do jej wyrobów i usług, tak aby klienci woleli je kupować zamiast tego, co proponuje konkurencja. Najczęściej taka dodana wartość oznacza ponadprzeciętną jakość, osiąganą dzięki procedurom kontrolnym stawiającym wysokie wymagania. Dawny przewodniczący koncernu Chryslera, Lee Iacocca, narzekał, że wyższą jakość przypisuje się samochodowi ze znakiem fabrycznym Mitsubishi niż ze znakiem Chryslera, mimo iż oba pojazdy są takie same i wytwarza się je na tej samej linii mon-tażowej. Chrysler próbował dodać wartość, podwyższając jakość i wprowa-dzając dodatkowe elementy zwiększające bezpieczeństwo jazdy. Jego wysiłki przyniosły oczekiwany efekt.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>